Публічна оферта

1. Загальні положення

1. Ця Угода визначає умови використання матеріалів та сервісів веб-сторінки https://desmachno.com.ua/ (також використовуються назви «сайт», «веб-сайт», «сторінка») всіма особами, які відвідують її за допомогою мережі Інтернет.
2. Приєднуючись до цієї Угоди, особа, що відвідала сайт (надалі - Користувач), зобов'язується чітко дотримуватися положень цієї Угоди і виконувати певні їм зобов'язання.
3. Користувач та адміністрація сайту (надалі - Адміністрація) можуть відступати від умов цієї Угоди виключно у випадках і в порядку, прямо передбачених законодавством України.

2. Оферта і договір

1. Відносини, які визначаються цією Угодою, є публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України.

2. Інформація, розміщена на сайті і певна цією Угодою, є офертою в розумінні ст. 641 Цивільного кодексу України, що означає пропозицію Адміністрації укласти договір про продаж своїх товарів і послуг будь-якому Користувачеві на умовах, визначених цією Угодою.

3. Користувач, замовляючи товар і послуги на веб-сторінці, повністю і безумовно приймає оферту Адміністрації.

4. Договір між Користувачем і Адміністрацією вважається укладеним з моменту отримання Адміністрацією Замовлення на веб-сторінці, а також / або з моменту надходження усного замовлення оператору Адміністрації після ознайомлення Користувача з інформацією на веб-сторінці.

5. Умови оферти визначаються в положеннях, зазначених на сайті, і містять інформацію: про товари і послуги, терміни і місце поставки, ціни товарів і послуг Адміністрації, а також інші умови, що є істотними для укладення договору.

6. З моменту укладення договору Користувач і Адміністрація (надалі разом згадуються як «Сторони») не можуть посилатися на те, що їм не були зрозумілі умови оферти.

7. Після ознайомлення з умовами оферти та їх прийняття Користувачем, всі істотні умови договору вважаються узгодженими.

8. Оферта може бути відкликана Адміністрацією шляхом внесення відповідних змін на сайті або усним повідомленням Користувачеві до або в момент прийняття Замовлення Користувача.

9. Адміністрація в будь-який момент самостійно може змінювати умови оферти на сайті. При цьому оферта є належної з моменту розміщення інформації про неї на сайті до її видалення з сайту. Зміна окремих умов оферти є зміною оферти в цілому. Користувач, який не прийняв пропозицію до її зміни Адміністрацією, не може вимагати укладення з ним договору на умовах, що передують умовами чинної оферти.

10. Адміністрація може відмовитися від укладення договору з Користувачем, якщо вона тимчасово або на постійній основі втратила можливість виконати договір. Про відмову Користувачеві повідомляється шляхом непідтвердження його Замовлення на сайті або усно оператором Адміністрації.

3. Прийом і виконання Замовлення

1. Користувач може замовити продукцію і / або послуги Адміністрації на умовах, зазначених на сайті. При відсутності на сайті інформації про будь-якої продукції і / або послуги на момент замовлення вважається, що така продукція і / або послуги не можуть бути замовлені.

2. Користувач замовляє продукцію на сайті шляхом натискання на кнопку «Купити», або за телефоном, вказаним на сторінці сайту. Роблячи замовлення, Користувач підтверджує, що він ознайомився з усіма умовами оферти та Замовлення і прийняв від них, узяв всю необхідну інформацію про продукцію і послуги Адміністрації, звернув увагу на всі застереження, що містяться на сайті, а також знає і приймає умови цієї Угоди.

3. Після оформлення Замовлення через сайт Користувачеві надсилається повідомлення про підтвердження Замовлення на зазначені при оформленні замовлення контакти. У разі, якщо Адміністрація відкликала оферту або не має можливості виконати замовлення, повідомлення про підтвердження Замовлення Користувачеві не направляється.

4. При оформленні Замовлення по телефону повідомлення здійснюється за допомогою телефонного зв'язку.

5. Користувач погоджується з тим, що продукція, яка перебуває в його «Кошику», її ціна, кількість і асортимент будуть актуальними лише на момент формування «Кошика» і можуть змінюватися, якщо не закінчено оформлення Замовлення у всіх розділах після натискання кнопки «Перейти до оформлення ».

6. Замовлення виконується в порядку і строки, зазначені на сайті. Користувач погоджується зі зміною часу доставки продукції Адміністрації в разі істотного погіршення дорожньої обстановки або настання обставин непереборної сили, про що Адміністрація інформує Користувача телефонним дзвінком.

7. Користувач погоджується з тим, що терміни передачі йому продукції Адміністрації можуть бути зміщені в часі в більшу сторону, якщо їм невірно вказано номер телефону, адресу доставки або інша інформація, що має значення для точної і своєчасної доставки.

8. При оформленні Замовлення та укладанні договору Сторони керуються пунктом 3.8. «Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства», затверджених Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 219 від 24.07.2002 року та враховують, що Користувач зобов'язаний викупити замовлену їм продукцію Адміністрації, якщо він відмовився від неї в день доставки, і така продукція не може бути продана іншим Користувачам.

9. Користувач обізнаний про те, що якісна продукція Адміністрації, що є продовольчим товаром, не підлягають поверненню після її отримання Користувачем.

10. Неякісна продукція, доставлена Користувачеві, підлягає заміні на якісну протягом часу, необхідного для виготовлення та доставки Користувачеві якісної продукції. Така заміна здійснюється за заявою Користувача і погодженням з Адміністрацією. У разі неможливості здійснити заміну, а також при відмові Користувача від заміни, Адміністрація здійснює повернення Користувачеві отриманих від нього коштів.

4. Конфіденційність і персональні дані

1. Інформація, що надається Користувачем, є конфіденційною.

2. Адміністрація сайту використовує інформацію про Користувача з метою виконання Замовлень Користувача, якщо інших цілей не вказано в цій Угоді.

3. Заповнюючи на сайті реєстраційні дані, а також будь-які інші осередки з даними, Користувач дає згоду на збір і обробку своїх персональних даних Адміністрацією Сайту з метою: ідентифікації Користувача; створення статистичних баз даних про замовлення Користувача і його перевагах; приймання та обробки Замовлень Користувача; фактичного виконання Замовлень Користувача; прийому і повернення платежів Користувача; напрямки Користувачеві інформації про товари і послуги Адміністрації, акціях, розіграшах, індивідуальних пропозицій; вирішення спірних питань; інших цілей, які Сторони вважатимуть за доцільні або будуть зобов'язані виконати згідно з нормами законодавства України.

4. Користувач дає Адміністрації свою згоду на обробку його персональних даних, в тому числі: приміщення персональних даних в бази даних Адміністрації (без додаткового повідомлення про це), здійснення зберігання даних (в тому числі довічного), їх накопичення, оновлення, зміна (по міру необхідності). Адміністрація зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якої третьої сторони (крім передачі даних пов'язаним особам та комерційним партнерам, уповноваженим Адміністрацією на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також з обов'язкового запитом компетентного державного органу) .

5. Адміністрація, для цілей виконання цієї Угоди і ув'язнених з Користувачем договорів, має право використовувати отримані від Користувача персональні дані для листування з ним (напрямки і отримання листів, електронних повідомлень і т.п.), здійснення телефонних дзвінків, а також дзвінків за допомогою аудіо - і відео-додатків, визначення місця розташування Користувача, прямої комунікації з Користувачем через представників Адміністрації.

6. Відповідно до цієї Угоди, Користувач дає Адміністрації свою згоду на запис і зберігання листування, телефонних дзвінків і спілкування за допомогою аудіо- та відео-додатків між ним і Адміністрацією. Адміністрація зберігає і використовує отримані записи для аналізу і поліпшення власних процедур обслуговування користувачів, створення статистичних баз і вирішення спірних питань. Надання таких записів третім особам можливе виключно в цілях, випадках і в порядку, передбачених законодавством України. Адміністрація має право не зберігати зазначену вище інформацію (записи), а Користувач не має права вимагати надати йому таку інформацію або посилатися на її відсутність як на причину будь-яких своїх дій або бездіяльності.

7. Користувач погоджується на використання Адміністрацією технології cookie. Адміністрація не несе відповідальності за некоректну роботу сайту і пов'язаних з ним додатків в разі відмови Користувача від використання технології cookie.

8. Адміністрація не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Користувачем, в тому числі інформації, поданої при реєстрації на сайті, оформленні Замовлення, розміщенні записів і повідомлень Користувача на сайті (відгуки, рекламації, інші повідомлення).

9. Користувач усвідомлює, що невірна і / або некоректно вказана ним інформація може стати причиною неналежного виконання Адміністрацією умов цієї Угоди і договорів, укладених між Користувачем і Адміністрацією, відповідальність за яке в даному випадку покладається на Користувача.

10. Користувач зобов'язується зберігати конфіденційність всієї інформації, отриманої їм у процесі виконання цієї угоди та договорів, укладених між Користувачем і Адміністрацією.

5. Відповідальність

1. Відповідальність за достовірність, правильність та повноту інформації на сайті несе особа, яка розмістила на сайті інформацію про свої товари і послуги.

1. За інформацію про продукцію і послуги Адміністрації відповідальність несе Адміністрація.

2. За розміщену на сайті інформацію про продукцію і послуги третіх осіб відповідальність несуть такі треті особи.

3. За розміщену на сайті інформацію Користувача (відгуки, думки, огляди, рекламації і т.п.) відповідальність несе Користувач.

2. Адміністрація має право видаляти з сайту без пояснення причин всю інформацію від будь-якої особи, якщо вважає, що така інформація не підлягає розміщенню на сайті, крім випадків, коли така інформація повинна розташовуватися на сайті згідно з нормами чинного законодавства України.

3. Адміністрація не несе відповідальності за граматичні та синтаксичні помилки, помилки і неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах, що містяться на веб-сайті. Адміністрація докладає всіх необхідних зусиль, щоб забезпечити точність і достовірність наданої на сайті інформації. Вся інформація та матеріали надаються на умовах "як є", без будь-яких гарантій, як явних, так і маються на увазі, крім тих, що вказані на сайті або передбачені нормами чинного законодавства України.

4. Адміністрація не несе відповідальності за можливі протиправні дії Користувачі в відношення третіх осіб, або третіх осіб в відношення Користувача, якщо такі дії якимось чином стосуються або в них мається на увазі участь сайту, продукції або послуг Адміністрації.

5. Адміністрація не несе відповідальності за шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), що виникли в зв'язку з цим веб-сайтом, його використанням або неможливістю використання.

6. Адміністрація не несе відповідальності за втрату Користувачем можливості доступу до свого облікового запису (втрату логіна, пароля, іншої інформації), а також за використання облікового запису Користувача третіми особами, в тому числі обмежено діє- і / або правоздатними.

7. Адміністрація залишає за собою право не приймати і / або видаляти розміщену на Сайті та за допомогою Сайту інформацію і робити технічні і юридичні заходи для припинення доступу до сайту користувачів, які своїми діями блокують і / або обмежують належну роботу сайту або порушують вимоги цієї Угоди.

8. Адміністрація веб-сайту не несе відповідальності за:

1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах.

2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки, пов'язані з їх роботою.

3. Належне функціонування Сайту, в разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов'язань по забезпеченню користувачів такими засобами.

6. Виняткові права

1. Всі об'єкти, доступні за допомогою сервісів Сайту https://desmachno.com.ua/ в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ЕОМ, бази даних, музика, звуки і інші об'єкти (далі - зміст сервісів), а також будь-який контент, розміщений на веб-сайті https://desmachno.com.ua/, є об'єктами виняткових прав Адміністрації, користувачів та інших законних правовласників в встановлених законом межах.

2. Використання контенту, а також будь-яких інших елементів сервісів можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого тим чи іншим сервісом. Ніякі елементи змісту сервісів Сайту, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайту, не можуть бути використані без попереднього дозволу / згоди правовласника. Під використанням маються на увазі, в тому числі: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі, відображення у розіграші і так далі. Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством України. Використання Користувачем елементів змісту сервісів, а також будь-якого контенту для особистого некомерційного використання допускається за умови збереження всіх знаків охорони авторського права, суміжних прав, товарних знаків, інших повідомлень про авторство, збереження імені (або псевдоніма) автора / найменування правовласника в незмінному вигляді, збереженні відповідного об'єкта в незмінному вигляді. Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством України.

Всі положення цієї Угоди, які не ясні Користувачеві в цілому або частково, підлягають обговоренню Сторонами за запитом Користувача, спрямованого на електронну пошту Адміністрації сайту за адресою: desmachno@gmail.com

У разі незгоди Користувача до цієї Угоди в цілому або з будь-якої його частиною, Користувач також має право звернутися до Адміністрації сайту зі своїми зауваженнями і пропозиціями.

У зазначених вище випадках звернення Користувача повинні бути зроблені до моменту використання сайту з метою замовлення продукції і послуг Адміністрації.

Фактичне використання сайту для замовлення продукції і послуг Адміністрації при відсутності звернень Користувача означає відсутність у Користувача неясностей і незгод.